رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نرم افزار  حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

  • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر ردیف کالا در فاکتور

  • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده برای کل فاکتور

  • تعریف و تفکیک کالاهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند

  • ثبت و انتقال خودکار سندهای فوق به دفتر روزنامه و دفتر کل

  • گزارش از دفتر کل مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک خرید و فروش

  • اظهارنامه پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

  • صدور و محاسبه خودکار وجه استردادی بابت مرجوعی مالیات بر ارزش افزوده

  • امکان چاپ نمونه فاکتورهای استاندارد طراحی شده توسط دارایی با پارامتر ارزش افزوده