رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

 کالرآیدی  نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • نمایش شماره تلفن تماس گيرنده

 • امكان اختصاص نام براي تماس گيرنده

 • ثبت زمان و تاريخ تماس هاي وارده (دريافت شده)

 • ليست تماس هاي دريافتي همراه با اطلاعات فرد تماس گيرنده

 • نمایش شماره اشتراک مشتری، آدرس مشتری ، آخرین فاکتور مشتری

 • امکان ثبت فاکتور بلافاصله پس از تماس مشتری

 • درج یادداشت و اطلاعات تماس گیرنده برای سایرین و یا تماس های بعدی

 • نمايش مانده حساب مشتري ها در صورت اتصال به نرم افزار حسابداري

 • داراي دفترچه تلفن شامل اطلاعات مربوط به مشتريان از قبيل تلفن ، فاكس ، موبايل

 • جستجو در تمام اطلاعات نمايشي

 • امكان ذخيره سازي ليست تماسها براي استفاده هاي بعدي

 • ثبت زمان و تاريخ تماس هاي صادره (گرفته شده)