رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

 حسابداری مالی و خزانه داری  نرم افزار حسابداری حاسب ( حاسب ملی )

 • عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و تعریف حساب ها با سطوح دلخواه و کدینگ اختصاصی

 • امکان تعریف دوره های مالی و انتقال مانده به صورت اتوماتیک به دوره های مالی جدید

 • امکان ثبت سند ساده و ترکیبی  و ادغام و ترکیب اسناد با یکدیگر

 • انتقال خودکار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل

 • دریافت صورت حساب سرمایه، عملکرد، وضعیت سود و زیان و ... در طول یک دوره مالی

 • دریافت ترازنامه، تراز آزمایشی، تراز کل و تراز تفضیلی

 • محاسبه سود ویژه و ناویژه بطور خودکار

 • امکان قطعی کردن و قفل کردن تمام و یا تعدادی از اسناد ثبت شده

 • انجام عملیات دریافت، پرداخت، واریز وجه و هزینه

 • ارسال کلیه گزارشات و خروجی داده ها به اکسل و اکسس (Excel,Access)

 • اختصاص شماره سریالهای دسته چک جهت کنترل چکهای صادرشده

 • امکان اختصاص طرح چک به حسابهای جاری و چاپ روی چکهای پرداختی

 • محاسبه سود رأس چکهای دریافتی

 • چاپ رسید مشتری ، رسید بانکی چک در حال وصول

 • چاپ فرم  پشت نویسی  چک در حال وصول

 • صدور قبض برای واگذاری و واریز چک به حساب بانکی

 • دریافت هشدار بابت چک های قابل وصول در تاریخ معین

 • دریافت هشدار بابت چک های غیر قابل  پرداخت

 • ثبت وضعیت چک شامل :وصول شده، واریز شده، وصول نشده، برگشتی، واگذار شده، باطل شده، کلر  و ...