رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

دیوان اشعار رهنما

دیوان اشعار امام علی (ع)

ديوان كامل اشعار /  ترجمه فارسي اشعار  / قابليت جستجو در اشعار

قابليت نمايش متون به نستعليق  /  قابليت خواندن اشعار همراه با موسيقي

قابليت چاپ ازتمامي اشعاربه خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

منتخبي از سرودهاي موجود در وصف آن حضرت / توضيحاتي درباره اشعار

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

ديوان كامل اشعار   /   قابليت نمايش متون به خط نستعليق

قابليت جستجو در اشعار  /  حاوي فرهنگ كلمات و اصطلاحات

قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

قابليت خواندن اشعار همراه با موسيقي و بدون موسيقي

دیوان اشعار حافظ شیرازی

ديوان كامل اشعار   /   قابليت نمايش متون به خط نستعليق / قابلیت تفال

قابليت جستجو در اشعار  /  حاوي فرهنگ كلمات و اصطلاحات

قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

قابليت خواندن اشعار همراه با موسيقي و بدون موسيقي

دیوان اشعار شهریار

ديوان كامل اشعار  /  قابليت نمايش گزيده اي از اشعار به خط نستعليق

قابليت جستجو در اشعار / حاوي عكسها و فيلمهايي از استاد همراه با توضيح

 قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

گزيده اي از قرائت اشعار با صداي استاد  /  متن كامل حيدر بابا با صدای استاد

دیوان پروین اعتصامی

ديوان كامل اشعار   /   قابليت نمايش متون به خط نستعليق

قابليت جستجو در اشعار  /  حاوي فرهنگ كلمات و اصطلاحات

قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

قابليت خواندن اشعار همراه با موسيقي و بدون موسيقي/ زندگی نامه شاعر

دیوان اشعار سهراب سپهری

ديوان كامل اشعار /  قابليت نمايش متون به خط نستعليق / زندگی نامه شاعر

قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

قابليت قرائت اشعار همراه با موسيقي  / حاوي عكسها و نقاشيهاي سهراب

گزيده اشعار با صداي خوانندگان معروف كشور

دیوان اشعار بابا طاهر عریان

ديوان كامل اشعار  /  قابليت جستجو در اشعار از كلمه تا عبارت  / زندگی نامه

قرائت كامل اشعار به حالت تصنيف  /  قابليت نمايش متون به خط نستعليق

قابليت چاپ از تمامي اشعار به خط كتابي و نستعليق با زمينه هاي متنوع

منتخبي از اشعار با صداي خوانندگان معروف

قابليت نمايش معني كلمات و كنايه ها