رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

نرم افزار های آموزشی رهنما

آموزش ویندوز Xp

آموزش مرحله به مرحله ويندوز Xp  / ساعتها فيلم آموزشي گويا

در برگيرنده كليه سطوح مقدماتي – متوسطه

تقسيم بندي مباحث بر حسب كاربرد / قابليت نصب ويندوز xp

سازگاري با تمامي ويندوزها

آموزش ویندوز ۹۸

آموزش مرحله به مرحله ويندوز ۹۸ / ساعتها فيلم آموزشي گويا

در برگيرنده كليه سطوح مقدماتي – متوسطه

تقسيم بندي مباحث بر حسب كاربرد / قابليت نصب ويندوز ۹۸

سازگاري با تمامي ويندوزها

آموزش آسان اتوکد ۱۴

ساعتها فيلم آموزشي گويا  /  آموزش منوها، ابزار و كليدهاي كاربردي

راهنماي كامل به زبان فارسي  /  معرفي ابزار حرفه اي طراحي در نرم افزار

قابليت جستجو و پرسش  /  نمايش مثالهاي آموزنده

 در برگيرنده كليه سطوح مقدماتي، متوسطه و پيشرفته

مرجع کامل نرم افزار کارل دراو ۱۰

ساعتها فيلم آموزشي گويا  /  راهنماي كامل به زبان فارسي

قابليت جستجو و پرسش  /  آموزش منوها – ابزار و كليدهاي كاربردي

نمايش مثالهاي آموزنده   /  معرفي ابزار حرفه اي طراحي در نرم افزار

 در برگيرنده كليه سطوح مقدماتي – متوسطه و پيشرفته

آموزش کارل دراو ۱۰ در ۱۰ روز

آموزش مرحله به مرحله طراحي با زباني ساده  /   آموزش كليه ابزار و امكانات

در بر گيرنده سطوح مقدماتي تا پيشرفته

انجام تمرينهاي دسته بندي شده

 تدريس كليه مباحث فني و كاربردي

نشریه الکترونیکی رسانه سبز

مجموعه ای کم نظیر از مقالات، تصاویر و فیلم های متنوع در زمینه های خانواده، کامپیوتر، سینما، علمی، ادبی، فوتبال، کودکان و ...

مجموعه ای از نرم افزار هاي كاربردي / متنهای آموزشی

حاوی مجموعه های تفریحی و  سرگرمی