رهنما نرم افزار حسابداری حاسب ملی

داستان کودکان

داستان زیبای شنل قرمزی

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها

داستان زیبای سفر جادویی

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگاري با تمامي ويندوزها

جوجه اردک زشت

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها

داستان زیبای سفید برفی و هفت کوتوله

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها

داستان زیبای ملکه برفی

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها

داستان زیبای مومو اخمو

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها

داستان زیبای دوستان شجاع و دزدان ترسو

پخش خودكار داستان / سهولت استفاده از برنامه

حاوي اشعار موزيكال،بازي، سرگرمي، تصاوير و انيميشن هاي زيبا

حاوي نكات اخلاقي و بهداشتي براي كودكان / قابل استفاده بر روي vcd

حاوي كارتونهاي زيبا و جذاب / سازگار با تمامي ويندوزها