افتخارات ما

صفحه اصلی / افتخارات ما

دارای مجوز از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی

دریافت اعتبار نامه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی برای نرم افزار حاسب

دارای گواهی تایید از شواری عالی انفورماتیک کشور

دارای تایید از مدیریت توسعه فناوری اطلاعات آموزشی