امکانات

صفحه اصلی / امکانات

امکانات نرم افزارحسابداری حاسب

 • عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و تعریف حساب ها با سطوح دلخواه و کدینگ اختصاصی
 • امکان تعریف دوره های مالی و انتقال مانده به صورت اتوماتیک به دوره های مالی جدید
 • امکان ثبت سند ساده و ترکیبی و ادغام و ترکیب اسناد با یکدیگر
 • انتقال خودکار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل
 • دریافت صورت حساب سرمایه، عملکرد، وضعیت سود و زیان و … در طول یک دوره مالی
 • دریافت ترازنامه، تراز آزمایشی، تراز کل و تراز تفضیلی
 • محاسبه سود ویژه و ناویژه بطور خودکار
 • امکان قطعی کردن و قفل کردن تمام و یا تعدادی از اسناد ثبت شده
 • انجام عملیات دریافت، پرداخت، واریز وجه و هزینه
 • ارسال کلیه گزارشات و خروجی داده ها به اکسل و اکسس (Excel,Access)
 • اختصاص شماره سریالهای دسته چک جهت کنترل چکهای صادرشده
 • امکان اختصاص طرح چک به حسابهای جاری و چاپ روی چکهای پرداختی
 • محاسبه سود رأس چکهای دریافتی
 • چاپ رسید مشتری ، رسید بانکی چک در حال وصول
 • چاپ فرم پشت نویسی چک در حال وصول
 • صدور قبض برای واگذاری و واریز چک به حساب بانکی
 • دریافت هشدار بابت چک های قابل وصول در تاریخ معین
 • دریافت هشدار بابت چک های غیر قابل پرداخت
 • ثبت وضعیت چک شامل :وصول شده، واریز شده، وصول نشده، برگشتی، واگذار شده، باطل شده، کلر و
 • امکان تعریف سطوح دسته بندی و گروه بندی کالاها و خدمات
 • امکان تعریف و طراحی بارکد برای کالاها به تفکیک
 • تعریف بدهکاران و بستانکاران تجاری و غیر تجاری
 • امکان تعریف قیمت های مختلف برای کالاهای خاص و برای مشتریان خاص شامل : فی کلی فروشی، جزئی فروشی، تکی فروشی، مصرف کننده و همکار
 • به روز شدن خودکار موجودی انبار و مانده مشتری در فاکتورها
 • تعریف سقف اعتبار برای مشتری و یا مسدود کردن حساب مشتری
 • ثبت انواع فاکتورهای خرید و فروش، مرجوعی خرید و فروش ، خرید و فروش امانی
 • امکان تعریف بازاریاب برای فاکتورها و محاسبه خودکار سهم ویزیتور از فاکتور یا از کالا
 • گزارشات کامل از عملکرد ویزیتورها و فاکتورهای مربوط به هر ویزیتور
 • تعریف تخفیفات به صورت درصد یا مبلغ
 • ثبت فاکتورهای خدماتی و ثبت درآمد
 • امکان تسویه مبالغ فاکتورها با استفاده از دستگاه های خودپرداز
 • کنترل موجودی کالاهای آماده برای فروش و یا کالاهای بدون کارکرد
 • امکان طراحی شکل و فرم فاکتور و چاپ اختصاصی روی فاکتورها
 • امکان محاسبه سود یک یا تعدادی از فاکتور
 • دریافت گزارش از فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده
 • تعریف کالاهای انبار با سیستم کد گذاری خودکار و یا اختصاصی
 • تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و تبدیل خودکار مقادیر واحدها
 • صدور حواله خروج و رسید ورود کالا به انبار
 • امکان تعریف کالا در چند انبار متفاوت
 • امکان ایجاد گروه بندی برای کالا و فروش بر اساس گروه های کالا
 • تعریف تفضیل برای کالا و دریافت گزارشات تفکیکی از کالای تولید شده
 • انتقال و جابه جایی کالا در انبارها
 • تعریف کالاهای خدماتی
 • محاسبه نرخهای کالا به روشهای میانگین، استاندارد و …
 • انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی جدید با روشهای خودکار یا شمارشی
 • دریافت گزارشات انبار، گردش کالا، کارکرد کالا و کاردکس کالا
 • امکان ثبت شماره سریالهای گروهی به کالاها
 • اختصاص ابعاد و عملگرهای محاسباتی به ابعاد کالاها
 • جستجوی ساده و فعال کالا ها براساس نام، کد، انبار، گروه، ابعاد، فی و …
 • ثبت خودکار موجودی کالا اول دوره
 • اختصاص حداقل و حداکثر موجودی برای کالاها
 • امکان تعریف کالای منفی و در یافت گزارشات ویژه
 • تعریف انواع فاکتور های تبدیل و تولید
 • امکان صدور حواله خروج کالا از انبار و یا رسید ورود کالا به انبار
 • محاسبه قیمت تمام شده کالای تولید شده
 • ثبت هزینه های مربوط به تولید کالا
 • امکان ثبت فاکتور ضایعات
 • ثبت و تعریف فرمول تولید
 • ارتباط کامل با سیستم کنترل تولید
 • صدور اتوماتیک حواله و رسید انبار در انتقال کالا
 • امکان درخواست مواد از انبار جهت تولید و ساخت
 • امکان ثبت امور بازیافت ضایعات تولید
 • ارائه کالا به انبار به صورت امانی
 • معرفی انبارهای مواد اولیه و مواد در جریان ساخت و مواد محصول
 • دریافت گزارشات از مبادلات انجام شده در محدوده تاریخی خاص
 • ثبت اطلاعات عمومی کارکنان
 • تعریف و محاسبه انواع فرمول های استخدامی
 • درج پارامترهای مختلف و دلخواه در فرمولهای حقوقی مانند: حقوق پایه، تعداد روز کارکرد، دستمزد روزانه، مساعده، اضافه کاری، حق مسکن، بن و پاداش،ماموریت و …
 • تعریف پارامترهای بیمه، مالیات، بازنشستگی و …
 • ثبت کارتکس کارکنان به صورت دستی و یا دستگاه کارت زن
 • تعریف پارامتر های مختلف در کارتکس شامل : حضور عادی، مرخصی ساعتی و روزانه، کسر کار، غیبت، مأموریت، تعطیل رسمی و …
 • چاپ فیش حقوقی و لیست بیمه
 • معرفی و نامگذاری اضافات و کسورات جدید برای کارکنان
 • امکان پرداخت حقوق از حساب بانکی یا صندوق و …
 • تعریف و محاسبه سایر پرداختها به کارمند (بصورت چاپ در فیش حقوقی و یا خارج از فیش حقوقی)
 • مشاهده کارکرد پرسنل به صورت روزانه با ماهیانه
 • امکان خروجی کلیه گزارشات حقو ق و دستمزد به اکسل
 • ثبت خرید و فروش به شکل اقساطی
 • ثبت اقساط و وامها به صورت ماهیانه و یا روزهای دلخواه
 • امکان پرداخت اقساط به شکل خودکار و یا به صورت سند دستی
 • تغییر وضعیت خودکار و یا نیمه خودکار اقساط
 • امکان ثبت و ایجاد پیش قسط
 • امکان صدور و چاپ دفترچه قسط
 • امکان چاپ کاردکس اقساط
 • امکان کسر اقساط از حساب بانکی
 • محاسبه کارمزد وام و اقساط
 • ایجاد نمونه امضاء از اعضاء
 • امکان دریافت هشدار مربوط به وام و اقساط وصول نشده در تاریخ معین شده
 • به روز رسانی حسابهای صندوق، حسابهای بانکی، مشتریان و اعضاء طرف حساب
 • دریافت گزارشات کامل از اقساط پرداخت شده و پرداخت نشده
 • دریافت گزارش از اقساط و وامهای موعد گذشته
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر ردیف کالا در فاکتور
 • محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده برای کل فاکتور
 • تعریف و تفکیک کالاهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند
 • ثبت و انتقال خودکار سندهای فوق به دفتر روزنامه و دفتر کل
 • گزارش از دفتر کل مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک خرید و فروش
 • اظهارنامه پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور و محاسبه خودکار وجه استردادی بابت مرجوعی مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان چاپ نمونه فاکتورهای استاندارد طراحی شده توسط دارایی با پارامتر ارزش افزوده
 • تعریف دفاتر حسابداری هر شعبه به تفکیک شعب
 • ایجاد کدینگ اختصاصی هر شعبه
 • صدوراسناد حسابداری ازکلیه زیردفاترو یا شعب به شکل مستقیم
 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای شعب به صورت تفکیکی
 • تعریف انبار های مجزا برای شعب
 • کنترل سیستم خرید و فروش شعب به صورت offline و online
 • کنترل کلیه اسناد حسابداری برحسب زیرگروه وشعبه
 • امکان دریافت صورتحساب عملکرد هرشعبه دردوره های مالی خاص
 • امکان ثبت تبادلات بین تمامی شعبه ها
 • پردازش اطلاعات حسابداری شعب به صورت عاملین ذیحساب، تنخواه گردانها و …
 • دریافت گزارشات کامل از دفاتر، هزینه ها، اعتبارات و ترازنامه های شعب
 • دریافت کدینگ های مجزا برای هرشعبه
 • ثبت سفارشات و پروژه ها د رمحدوده زمانی خاص
 • ثبت اسناد ودفاترهرپروژه به صورت مجزا
 • ثبت درخواستها و سفارشات با سیستم پیش فاکتور
 • ثبت قراردادها و فعالیت های مربوط به هرپروژه
 • تعیین درآمد ها وهزینه های مربوط به هر پروژه به صورت تفکیکی
 • تعیین قیمت تمام شده هرسفارش یا پروژه
 • کنترل کلیه اسناد حسابداری برحسب پروژه های مختلف
 • کنترل مرکزهزینه
 • دریافت گزارشات مالی ازیک یا چند پروژه
 • دریافت سود یا زیان پروژه ها به تفکیک هر پروژه
 • محاسبه قیمت تمام شده هر پروژه
 • گزارش ازپروژه های تکمیل نشده وناتمام
 • دریافت گزارشات مالی از یک یا چند پروژه
 • دریافت ترازنامه ، تراز آزمایشی و تراز تفضیلی به تفکیک هر پروژه
 • ثبت نامه های وارده وصادره
 • دبیر خانه و بایگانی (متمرکز، نیمه متمرکز، غیر متمرکز)
 • ثبت مراحل تهیه نامه تا مرحله پاراف وامضاء
 • ثبت نامه ها به صورت محرمانه
 • امکان اتصال فایل به نامه ها
 • اسکن نامه ها ی وارده، پیوست ها و الحاقات
 • ایجاد اندیکاتوریک سازمان به صورت کل وواحدهای آن به صورت جزء
 • ارسال پیام بین کاربران شبکه، صدا، تصویرمتن و …
 • پیگیری نامه ها، ارجاعات واعلام نتایج
 • مدیریت کاربران وایجاد امکانات دسترسی متفاوت برای آنها
 • امکان فاکس گزارشات ویژه از طریق مودم
 • قابلیت نظارت بر کارتابل کارکنان
 • پیگیری مکاتبات و کردش نامه ها در سازمان به صورت گراف و درختی
 • ارائه گزارشات مناسب برای مدیران
 • استفاده از الگوهای متنوع برای ثبت سریع موضوعات
 • گزارش گیری متنوع از نامه های وارده، صادره، نامه های پاسخ داده شده، ارجاعات، پیوستها، رونوشتها، موضوعات و …

نرم افزار حسابداری حاسب