امکانات ویژه شرکت پخش

امکانات ویژه شرکت پخش

خرید و فروش کالا
 تعریف کالاهای انبار با سیستم کد گذاری خودکار و یا اختصاصی
 تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و تبدیل خودکار مقادیر واحدها
 امکان ایجاد بارکد، سریال، کد، و گروه بندی برای کالا و فروش بر اساس گروه های کالا
 انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی جدید با روشهای خودکار یا شمارشی
 اختصاص عکس به کالا و نمایش آن در فاکتور
 امکان پیش فروش کالاها بدون داشتن موجودی واقعی در انبار
 امکان تعریف سطوح دسته بندی و گروه بندی کالاها و خدمات
 تعریف تخفیفات پلکانی 5 ستونی (تخفیف سطری،تخفیف ویژه، عمده، نقدی، پای بار)
 تعریف قیمت های مختلف برای کالاهای خاص و مشتریان خاص شامل : فی کلی ، جزئی ، تکی ، مصرف کننده و همکار
 به روز شدن خودکار موجودی انبار و مانده مشتری در فاکتورها
 محاسبه خودکار ارزش افزوده در فاکتورها
 تعریف سقف اعتبار برای مشتری و یا مسدود کردن حساب مشتری
 دریافت گزارش از فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده
بازاریابی و پخش مویرگی

 امکان مسیر بندی مشتریها و امکان پرینت مشتریهای هر منطقه و هر مسیر
 امکان تعیین پورسانت متفاوت کالا برای هر بازاریاب (متناسب با سودی که اجناس برای شرکت دارد)
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بیشترین فروش
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بیشترین فاکتور رسیدی(تسویه نشده)
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بازاریابی که بیشترین مشتری ارزشمند را دارند
 دریافت گزارش مشتریان هر بازاریاب
 امکان اختصاص بازاریاب به مشتری بصورت گروهی یا تکی یا منطقه ای و…
 گزارش کالاهایی که بیشترین و کمترین سود آوری را دارند.
 امکان ارتباط با انبار حداقل به صورت دریافت پرینت فاکتور ها یا گزارشات مربوطه
 امکان دسترسی به سوابق مشتری شامل چکهای وصول نشده و یا سابقه چک برگشتی
 مقایسه فروش یک بازاریاب در یک مفطع نسبت به ماه قبلی و ماههای قبل
 گزارش تعدادی و ریالی فاکتور های تحویلی (فروش و برگشتی) جهت پخش در یک مقطع زمانی

 گزارش سر جمع خروجی اجناس بطور روزانه به تفکیک راننده ها
 امکان ثبت حواله گروهی برای سفارشات
 امکان پرینت خودکار فاکتورها از حواله های گروهی صادر شده
 امکان تخصیص شماره حواله خاص به فاکتور های ارسالی و ردگیری آنها
 امکان ثبت حواله گروهی به یک منطقه و یا آدرس خاص
 تغییر وضعیت فاکتوربه تسویه شده، ارسال شده و تسویه نشده،نیمه تسویه، تسویه شده و ارسال شده، تسویه نشده و ارسال شده و…
 امکان تعیین دسترسی کاربران به یک گروه مشتری و ..
 امکان چاپ برگشتی اجناس هر راننده مربوط به هر پخش جهت انبار
 گزارش سودآور ترین مشتریان به صورت کلی
 گزارش سودآورترین مشتریان به صورت تفکیکی مربوط به هر بازاریاب
 گزارش سود آورترین مشتریان به صورت تفکیکی برای هر منطقه
 نمایش کلیه گزارشات بصورت تفکیکی در نمودار
 و …
بخش سفارش گیر تبلت یا گوشی موبایل
 ارسال اتوماتیک موجودی انبار به تبلت یا گوشی بازاریاب ها بصورت روزانه یا در بازه های زمانی متفاوت
 ارسال اتوماتیک مشخصات مشتریان به تبلت یا گوشی بازاریاب ها بصورت روزانه یا در بازه های زمانی متفاوت
 امکان انتخاب یک گروه مشتری و یا یک گروه کالا و ارسال اتوماتیک آنها به تبلت ها و…
 مشاهده مشخصات مشتریان روی گوشی توسط کاربر از جمله تلفن، آدرس ، موبایل ، مانده حساب و….
 امکان ثبت سفارش بنام مشتری
 امکان درج و انتخاب کالاهای دریافت شده روی تبلت جهت سفارش مشتری
 امکان جستجوی کالاها از طریق کد و یا از طریق جستجوی بخشی از نام کالا
 امکان انتخاب کالاها جهت سفارش بر اساس واحد اول و یا واحد دوم کالا ( مثلا عدد یا کارتن و …)
 امکان ثبت فاکتور از کالاهای انتخاب شده
 امکان ارسال فاکتورهای انتخاب شده از طریق پیامک و یا از طریق اینترنت
 قابلیت ثبت اتوماتیک فاکتورهای ارسال شده در سیستم مرکزی بدون نیاز به حضور کاربر
 بروزشدن اتوماتیک موجودی انبار سفارشات
 امکان تنظیم قبول کالای منفی
 امکان تنظیم قبول فقط کالاهای دارای موجودی
 امکان پیامک مبلغ سفارش به مشتری
 و …

حسابداری و مالی

 تعریف کدینگ اختصاصی شامل کل ، معین ، جزء و تفضیل و سطوح مختلف دیگر
 امکان تعریف دوره های مالی و انتقال مانده به صورت اتوماتیک به دوره های مالی جدید
 امکان ثبت اسناد ساده و ترکیبی و ادغام و ترکیب اسناد با یکدیگر
 انتقال خودکار اسناد از دفتر روزنامه به دفتر کل
 امکان چاپ اسناد بصورت ساده و یا استاندارد دارایی
 دریافت صورت حساب سرمایه، صورت حساب عملکرد، وضعیت سود و زیان و … در طول یک دوره مالی
 دریافت ترازنامه بر اساس سود و زیان دستی، صورتحساب سود و زیان، صورتحساب عملکرد
 دریافت ترازنامه، تراز آزمایشی، تراز کل و تراز تفضیلی
 محاسبه سود ویژه و ناویژه بطور خودکار
 امکان قطعی کردن و قفل کردن تمام و یا تعدادی از اسناد ثبت شده
 انجام عملیات دریافت، پرداخت، برداشت و واریز وجه و هزینه
 ارسال کلیه گزارشات و داده ها به اکسل و اکسس (Excel,Access)
 اختصاص شماره سریالهای دسته چک جهت کنترل چکهای صادرشده
 امکان اختصاص طرح چک به حسابهای جاری و چاپ روی چکهای پرداختی
 امکان کنترل مغایرت حسابهای بانکی و محاسبه سود رأس چکهای دریافتی
 دریافت هشدار چکهای غیر قابل پرداخت
 چاپ رسید مشتری ، رسید بانکی چک در حال وصول
 صدور قبض برای واگذاری و واریز چک به حساب بانکی
 دریافت هشدار بابت چکهای قابل وصول در تخرید و فروش کالا
 تعریف کالاهای انبار با سیستم کد گذاری خودکار و یا اختصاصی
 تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و تبدیل خودکار مقادیر واحدها
 امکان ایجاد بارکد، سریال، کد، و گروه بندی برای کالا و فروش بر اساس گروه های کالا
 انتقال موجودی پایان دوره به سال مالی جدید با روشهای خودکار یا شمارشی
 اختصاص عکس به کالا و نمایش آن در فاکتور
 امکان پیش فروش کالاها بدون داشتن موجودی واقعی در انبار
 امکان تعریف سطوح دسته بندی و گروه بندی کالاها و خدمات
 تعریف تخفیفات پلکانی 5 ستونی (تخفیف سطری،تخفیف ویژه، عمده، نقدی، پای بار)
 تعریف قیمت های مختلف برای کالاهای خاص و مشتریان خاص شامل : فی کلی ، جزئی ، تکی ، مصرف کننده و همکار
 به روز شدن خودکار موجودی انبار و مانده مشتری در فاکتورها
 محاسبه خودکار ارزش افزوده در فاکتورها
 تعریف سقف اعتبار برای مشتری و یا مسدود کردن حساب مشتری
 دریافت گزارش از فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده
بازاریابی و پخش مویرگی

 امکان مسیر بندی مشتریها و امکان پرینت مشتریهای هر منطقه و هر مسیر
 امکان تعیین پورسانت متفاوت کالا برای هر بازاریاب (متناسب با سودی که اجناس برای شرکت دارد)
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بیشترین فروش
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بیشترین فاکتور رسیدی(تسویه نشده)
 درجه بندی بازاریابها بر اساس بازاریابی که بیشترین مشتری ارزشمند را دارند
 دریافت گزارش مشتریان هر بازاریاب
 امکان اختصاص بازاریاب به مشتری بصورت گروهی یا تکی یا منطقه ای و…
 گزارش کالاهایی که بیشترین و کمترین سود آوری را دارند.
 امکان ارتباط با انبار حداقل به صورت دریافت پرینت فاکتور ها یا گزارشات مربوطه
 امکان دسترسی به سوابق مشتری شامل چکهای وصول نشده و یا سابقه چک برگشتی
 مقایسه فروش یک بازاریاب در یک مفطع نسبت به ماه قبلی و ماههای قبل
 گزارش تعدادی و ریالی فاکتور های تحویلی (فروش و برگشتی) جهت پخش در یک مقطع زمانی

 گزارش سر جمع خروجی اجناس بطور روزانه به تفکیک راننده ها
 امکان ثبت حواله گروهی برای سفارشات
 امکان پرینت خودکار فاکتورها از حواله های گروهی صادر شده
 امکان تخصیص شماره حواله خاص به فاکتور های ارسالی و ردگیری آنها
 امکان ثبت حواله گروهی به یک منطقه و یا آدرس خاص
 تغییر وضعیت فاکتوربه تسویه شده، ارسال شده و تسویه نشده،نیمه تسویه، تسویه شده و ارسال شده، تسویه نشده و ارسال شده و…
 امکان تعیین دسترسی کاربران به یک گروه مشتری و ..
 امکان چاپ برگشتی اجناس هر راننده مربوط به هر پخش جهت انبار
 گزارش سودآور ترین مشتریان به صورت کلی
 گزارش سودآورترین مشتریان به صورت تفکیکی مربوط به هر بازاریاب
 گزارش سود آورترین مشتریان به صورت تفکیکی برای هر منطقه
 نمایش کلیه گزارشات بصورت تفکیکی در نمودار
 و …
بخش سفارش گیر تبلت یا گوشی موبایل
 ارسال اتوماتیک موجودی انبار به تبلت یا گوشی بازاریاب ها بصورت روزانه یا در بازه های زمانی متفاوت
 ارسال اتوماتیک مشخصات مشتریان به تبلت یا گوشی بازاریاب ها بصورت روزانه یا در بازه های زمانی متفاوت
 امکان انتخاب یک گروه مشتری و یا یک گروه کالا و ارسال اتوماتیک آنها به تبلت ها و…
 مشاهده مشخصات مشتریان روی گوشی توسط کاربر از جمله تلفن، آدرس ، موبایل ، مانده حساب و….
 امکان ثبت سفارش بنام مشتری
 امکان درج و انتخاب کالاهای دریافت شده روی تبلت جهت سفارش مشتری
 امکان جستجوی کالاها از طریق کد و یا از طریق جستجوی بخشی از نام کالا
 امکان انتخاب کالاها جهت سفارش بر اساس واحد اول و یا واحد دوم کالا ( مثلا عدد یا کارتن و …)
 امکان ثبت فاکتور از کالاهای انتخاب شده
 امکان ارسال فاکتورهای انتخاب شده از طریق پیامک و یا از طریق اینترنت
 قابلیت ثبت اتوماتیک فاکتورهای ارسال شده در سیستم مرکزی بدون نیاز به حضور کاربر
 بروزشدن اتوماتیک موجودی انبار سفارشات
 امکان تنظیم قبول کالای منفی
 امکان تنظیم قبول فقط کالاهای دارای موجودی
 امکان پیامک مبلغ سفارش به مشتری
 و …

 

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد