امکانات ویژه لوازم یدکی

امکانات ویژه لوازم یدکی

۱. تعریف کالا ، نام شرکتی و نام بازاری
۲. تعیین قیمت چکی و قیمت نقدی و همکار
۳. تعیین تعمیرکاران طرف قرارداد
۴. تعیین پورسانت فروش برای تعمیرکاران و همکاران
۵. ارسال لیست قیمت کالا برای تعمیرکاران ،همکاران با pdf ، اکسل ، تلگرام ، واتساپ ، و ….
۶. تعیین و دسته بندی و گروه بندی مشتریان محدوده و اختصاص ویزیتور به آنها
۷. تهیه مانده مشتری با توجه به محدوده و محل ، ویزیتور ، و تاریخ تسویه فاکتور
۸. تعیین تاریخ تسویه برای فاکتورها
۹. تعیین مشخصات کالا سریال کالا ، نام لاتین ، شرح لاتین ، نوع کالا ، شماره بدنه و ….
۱۰. تفکیک فاکتورها به تسویه نقدی ، تسویه هفتگی ، و تسویه بلندمدت و تسویه سندی )دریافت چک و سند (.
۱۱. دریافت گزارش از فاکتورها .، مانده حساب ها با شرایط دلخواه مدیران
۱۲. دریافت گزارش سود هر کالا
۱۳. دریافت گزارش سود هر گروه یا دسته از کالا
۱۴. دریافت گزارش سود هر تعمیرکار یا ویزیتور
۱۵. دریافت گزارش حسابهای باز هر تعمیرکار با شماره پلاک ماشین و اسم مشتری و قطعه مصرفی
۱۶. دریافت گزارش کلیه رویدادهای یک روز فروشگاه و سود و زیان روزانه
۱۷.امکان جستجوی کالاها و قطعات بر حسب ، نام ، کد و یا پارت نامبر

۱۸. امکان اختصاص بیش از یک نفر تعمیر کار به یک فاکتور و تعیین دستمزد هر کدام بصورت مجزا

۱۹.دریافت گزارش از عملکرد یک تعمیر کار بر حسب نوع خدمات ارائه شده
۲۰. دریافت گزارشات پرسود ترین تعمیر کار
۲۱. دریافت گزارشات پرسود ترین کالا
۲۲. دریافت گزارش کالای ورودی
۲۳. دریافت گزارش کالای خروجی
۲۴. دریافت گزارش کالای ورودی با فی پیش خرید ، آخرین فی خرید ، قیمت پیش فرض فروش ، آخرین فی فروش ، بهای موجودی کالا
۲۵. دریافت گزارش از کالا براساس ورودی و خروجی در یک گزارش و مقایسه میزان خرید و فروش ، براساس مشتریان و محدوده و شماره سند ، شماره فاکتور ، تاریخ ، تعداد کالا ، تعمیرکار استفاده کننده ، ویزیتور
۲۶. دریافت گزارش از موجودی کالا براساس تفکیک کالا ، کالای خدماتی ، حداقل موجودی ،حداکثر موجودی ، کالای بدون کارکرد ، کالای کارکرد دار ، همه کالا ها ، موجودی ریالی انبار براساس میانگین خرید ، موجودی ریالی انبار براساس میانگین فروش
۲۷. تفکیک سازی و تعیین وضعیت برای فاکتورها براساس تسویه شده ، تسویه نشده ،تسویه شده و ارسال شده ، تسویه نشده و ارسال نشده ، نیمه تمام ، فاکتور با برچسب نقدی ، فاکتور با برچسب چکی و دریافت مربوطه

۲۸. تعیین کالای چند نرخی ، تعیین قیمت های خرید و فروش برای یک کالا ، دریافت گزارش از میزان خرید فروش یک براساس قیمتهای مختلف
۲۹. استفاده از چهار واحد برای تعریف و استفاده از کالا
_واحد اول
_واحد دوم
_واحد سوم
_واحد چهارم

۳۰. بروزرسانی قیمت کالاها و یک گروه کالایی فقط در چند ثانیه

۳۱. گزارشات مشتریان:
_تفکیک بدهکاران و بستانکاران تجاری و ….
_ مانده مشتری
_عملکرد مشتری
_صورتحساب مشتری

۳۲.گزارشات انبارداری و کالاها:
_ انبار
_کاردکس کالا
_کارکرد کالا و گروه کالایی
_گردش کالا و گروه کالایی
_سود کالا و گروه کالایی

۳۳. صورتهای مالی :
_سند حسابداری
_دفتر روزنامه
_دفتر کل
_تراز آزمایشی
_سود و زیان دستی
_صورت عملکرد سود و زیان
_ترازنامه

ارسال دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد