مشاوره املاک

مشاوره املاک

ثبت مشخصات كامل مالك و متقاضی

ثبت مشخصات ملك ( آدرس ملك/ عرصه / اعيان / تعريف نا محدود تسهيلات و… )

ثبت مشخصات  ملك درخواستي ( آدرس ملك هاي درخواستي /  تعريف نا محدود تسهيلات درخواستي  و… )

همراه با اضافه كردن  نامحدود فرم ها / اصلاح فرم ها

     گزارشات :

۱-    مالك

رهن و اجاره ( گزارش از ملك هايي كه قرار داد يا بايگاني نشده اند )

بايگاني رهن و اجاره ( گزارش از اطلاعات بايگاني شده )

قرارداد شده رهن و اجاره ( گزارش از اطلاعات قرارداد شده )

گزارش كلي از رهن و اجاره ( گزارش از اطلاعات بايگاني و قرارداد شده و … )

۲-    متقاضي

متقاضي ( گزارش از فرم هاي متقاضي كه قرار داد يا بايگاني نشده اند )

بايگاني متقاضي ( گزارش از اطلاعات بايگاني )

گزارش كلي از متقاضي ( گزارش از اطلاعات بايگاني شده و … )

۳-    امكانات ويژه :

امكان نصب روي شبكه با تعريف كاربران با حق دسترسي هاي متفاوت به امكانات نرم افزار

جستجو در تمامي ليست جداول

اضافه كردن نا محدود تسهيلات

چاپ از تمامی گزارشات