نرم افزار دندانپزشک

نرم افزار دندانپزشک

قابليت ثبت چند درمان و خدمات در يك فيش

تشكيل پرونده براي بيماران

ثبت مانده حساب بيمار

تعیین وقت ملاقات

ثبت روند درمان بيماران به طور خودكار

تعريف پزشك همراه با شماره ي نظام پزشكي

تعريف بيمه هاي متفاوت و ثبت نمودن سهم بيمه

تعريف درمان ها و خدمات  متفاوت و تعيين مبالغ آنها

تعريف شيفت

صفر شدن صندوق ها در پايان شيفت

گزارشات و چاپ :

گزارش كاركرد پزشك، گزارش كاركرد بيمه، گزارش كاركرد هر شيفت

تهیه دیسکت بیمه برای بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی

محاسبه درآمد روزانه یا در یک محدوده تاریخی خاص

خروجي به Excel از تمامي گزارشات

چاپ فيش ها و لیست بیمه

چاپ از کلیه ی اطلاعات و ثبت ها

امکانات :

دارای بانک نام درمان به همراه کد (بیش از ۱۵۰۰ نوع)

امکان تعریف کاربر و ایجاد محدودیت دسترسی

امکان تنظیم نحوه نمایش اطلاعات و تغییر نوع قلم ، رنگ و …

امکان استفاده از برنامه به صورت شبکه با تعداد کاربر نا محدود