کاریابی

کاریابی

تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات کارجویان:

  همراه با تمامی تخصص ها، مدارک فنی، مدارک تحصیلی، سوابق شغلی،    شغلهای مورد نظر و …

  ثبت تمامی تماسهایی که با کارجو صورت گرفته همراه با نتیجه.

  دسترسی آسان و سریع به پرونده های مورد نظر.

 ثبت اطلاعات مربوط به کارخانجات و شرکتها.

 ثبت فرصتهای شغلی با تعیین جزییات مربوط به تعداد آقا و خانم به صورت مجزا و عناوین شغلی مختلف، محدوده های سنی ، اعمال ماده ۱۰۳.

 صدور و چاپ معرفی نامه ، ثبت نتیجه و علت عدم پذیرش ، معرفی بر اساس اولویت.

 بایگانی راکد برای پرونده های کارجویان، فرصت های شغلی و کارخانجات و شرکتها.

 صدور و چاپ معرفی نامه به آموزشگاه ها.

 ثبت هزینه های ثبت نام، هزینه معرفی نامه، سفته ، چک، و مدرک تحویلی .

 امکان جستجو در تمامی لیست ها براساس تمامی عنوان ها با امکان جستجوی قسمتی از عناوین یا کل عنوان.

 گزارش کارجویان بر اساس تمامی عنوان ها همراه با تعیین محدوده تاریخ ثبت نام.

 گزارش شغل های مناسب برای کارجو براساس شغلهای مورد علاقه و یا سوابق شغلی و یا تخصص ها.

 گزارش کارجوی مناسب برای مشاغل بر اساس شغلهای مورد علاقه و یا سوابق شغلی و یا تخصص ها.

 گزارش فرصتهای شغلی بر اساس تمامی عنوان ها همراه با تعیین محدوده برای تاریخ درخواست.

 گزارش عملکرد ماهانه (آمار تعداد کل ثبت نام شدگان، تعداد خانم ، آقا ، بی سوادها(خانم و آقا)و دیگر سطوح تحصیلی، دارا بودن مدرک فنی، آموزشگاه های آزاد، محدوده های سنی( ۱۵تا ۲۴ سال و… ) و دیگر موارد ).

 گزارش معرفی نامه ها همراه با تعیین محدوده برای تاریخ صدور، مبلغ معرفی نامه، سفته، نوع و تاریخ تسویه و…

 گزارشات مالی، شامل درآمد ثبت نام، معرفی نامه ها.

 گزارش شرکت ها، مالکیت ، نوع فعالیت، و… .

 گزارش پرونده شامل اطلاعات فردی، لیست تماسها، لیست معرفی نامه ها.

 امکان تعریف کاربران برنامه همراه با تعیین سطح دسترسی و گزارش براساس ثبتهای انجام شده توسط کاربر.

 امکان چاپ از تمامی لیستها.

 امکان استفاده از برنامه تحت شبکه و ورود اطلاعات چندین کاربر به صورت همزمان.

 دارابودن اسامی مشاغل، شهرها ،تخصص ها،دوره های فنی و حرفه ای و گرایش ها به صورت اطلاعات اولیه همراه با قابلیت اضافه کردن موارد جدید.